Μείωση του τέλους αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση  που υπογράφουν ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, μειώνονται περαιτέρω τα τέλη αντιρρήσεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να υποβάλουν αντίρρηση, σε περίπτωση που διαφωνούν με την εκτίμηση της θεματικής αποτύπωσης του δασικού χάρτη της περιοχής τους.
Υπενθυμίζεται, ότι τα τέλη αντιρρήσεων, από τον Νοέμβριο 2016, είναι ήδη μειωμένα κατά 10%, σε σχέση την αντίστοιχη ΚΥΑ που είχε εκδοθεί το 2014. Η  νέα ΚΥΑ προβλέπει την περαιτέρω μείωση των τελών, ειδικά για τους πολίτες που κατέχουν μικρές εκτάσεις, καθώς επίσης και τη διαίρεση της κατηγορίας από 5 έως 20 στρέμματα, σε δύο κατηγορίες, από 5 έως 10 στρέμματα και από 10 έως 20 στρέμματα.
Σύμφωνα με την νέα κατανομή, οι μειώσεις των τελών στις χαμηλές κατηγορίες φτάνουν έως και 60%, ενώ στην ανώτερη κατηγορία η μείωση είναι 7%, όπως φαίνονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα:
Κλάση έκτασης
Προηγούμενα ποσά
Νέα ποσά
α) <=100 m2
20 €
10 €
β) <= 1.000 m2
45 €
40 €
γ) >1.000 m2&<= 5.000 m2
135 €
90 €
δ) >5.000 m2&<= 10.000 m2
450 €
180 €
ε) >10.000 m2&<= 20.000 m2
450 €
350 €
στ) >20.000 m2&<= 100.000 m2
900 €
700 €
ζ) >100.000 m2&<= 300.000 m2
1.800 €
1.400 €
η) >300.000 m2
3.600 €
3.300 €
Ταυτόχρονα, υπάρχουν ήδη πέντε περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται από την καταβολή τέλους αντιρρήσεων, όπως είναι:
  • οι περιπτώσεις περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των ρυμοτομικών σχεδίων,
  • οι περιοχές που φαίνονται ως δασικές το 1945, αλλά περιλαμβάνονται στον εποικισμό,
  • οι περιοχές που φαίνονται είτε το 1945, είτε τώρα, ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις και περιλαμβάνονται στον εποικισμό,
  • οι περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και
  • οι  περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.
Η ανάρτηση και  η κύρωση  των δασικών χαρτών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΝ και ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την αειφορική ανάπτυξη της χώρας.
Εξάλλου, κατά την πρόσφατη συνάντηση του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, με τα ανώτατα στελέχη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατέστη σαφές ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι η στενότερη συνεργασία των δύο μερών, προκειμένου να καταγράφονται άμεσα τα προβλήματα που ανακύπτουν και να δίνονται απαντήσεις και λύσεις, προς τις υπηρεσίες  και προς  και τους πολίτες.
Ο ήδη αυξημένος χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων, κατά 15 ημέρες, δηλαδή από τις 45 στις 60 ημέρες, η ενίσχυση των Σημείων Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), η αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, καθώς και οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τον αγροτικό κόσμο στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η δε περαιτέρω μείωση των τελών αντίρρησης, με βάση την νέα ΚΥΑ, επιτρέπει σε περισσότερους πολίτες να υποβάλλουν αντιρρήσεις, προλαμβάνοντας οποιαδήποτε κοινωνική αδικία.

Σημ.:  Η ΚΥΑ έχει υπογραφεί και έχει σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο 

 

Πως είναι ένας δασικός χάρτης;

Απόσπασμα κυρωμένου δασικού χάρτη

Απόσπασμα κυρωμένου δασικού χάρτη

Είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι στο δασικό χάρτη δεν εμφανίζονται όρια ιδιοκτησιών αλλά μορφές φυτοκάλυψης.

Ο χάρτης εμφανίζει κλειστά πολύγωνα με κωδικούς και οριοθετεί τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις όσο και τις μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Το πρώτο γράμμα κάθε κωδικού προήλθε από ερμηνεία των αεροφωτογραφιών έτους 1945 και το δεύτερο γράμμα από την σημερινή μορφή (πρόσφατες αεροφωτογραφίες, αυτοψίες, κ.λ.π.).  Συνήθως χρησιμοποιούνται οι αεροφωτογραφίες του Εθνικού Κτηματολογίου (φωτοληψίες περιόδου 2007-2009).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κωδικοί κάλυψης και η σημασία τους:

table-1

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους δασικούς χάρτες

Τι είναι οι δασικοί χάρτες;

Είναι χάρτες που δείχνουν ποιες εκτάσεις ήταν το 1945 και σήμερα δασικές ή χορτολιβαδικές ή άλλης μορφής (μη δασικές) ή ακόμα και συνδυασμός των παραπάνω.

Πως θα δω αν θίγεται η ιδιοκτησία μου;

Πρέπει να συμβουλευτώ έναν επαγγελματία μηχανικό, ώστε να εντοπίσω στο χάρτη το ακίνητό μου και να ελέγξω αν κάποιο τμήμα του χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση.

Τι είναι αντίρρηση επί του Δασικού χάρτη;

Είναι ο μόνος τρόπος για κάποιον που έχει έννομο συμφέρον να προτείνει αλλαγές στους δασικούς χάρτες. Υποβάλλεται μόνο ψηφιακά, στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. Αν δεν υποβληθεί αντίρρηση, ο χάρτης θα κυρωθεί οριστικά και αλλαγές γίνονται μόνο με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Στοιχεία που θεμελιώνουν έννομο συμφέρον επί της αμφισβητούμενης έκτασης (π.χ. συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, μισθωτήρια, προσύμφωνα, ή ακόμα και το έντυπο Ε9), καθώς και οι συντεταγμένες του πολυγώνου για το οποίο γίνεται αντίρρηση είναι απαραίτητα για αρχή.  Για να ενισχυθεί η ένσταση προτείνεται η σύνταξη έκθεσης φωτοερμηνείας και υπάρχει η δυνατότητα παράστασης ειδικού επιστήμονα ενώπιον της επιτροπής.

Χρειάζομαι ένα αξιόπιστο τοπογραφικό διάγραμμα;

Όλη η διαδικασία βασίζεται στις ακριβείς συντεταγμένες στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87 που προκύπτουν από ένα ορθό και αξιόπιστο τοπογραφικό. Η οριοθέτηση της ιδιοκτησίας θα την ακολουθεί στο εξής για πάντα.

Τι προθεσμίες έχω και πόσο είναι το Ειδικό Τέλος αντίρρησης;

Ενημερώνομαι έγκαιρα, γιατί η προθεσμία υποβολής αντίρρησης είναι 60 ημέρες από την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Μόνο πλήρεις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνονται δεκτές.

Το Ειδικό τέλος καθορίζεται με βάση το αμφισβητούμενο εμβαδόν και κυμαίνεται από 20 μέχρι 3.600 ευρώ (Εγκύκλιος 151176/60/11.01.2017 (ΑΔΑ: ΨΨΝ34653Π8-ΡΓΚ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών).

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που θίγεται το ακίνητό μου;

Ο κάθε ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα αντίρρησης στους  χαρακτηρισμούς του αναρτημένου δασικού χάρτη, αν πιστεύει ότι αδικήθηκε ή έγινε κάποια τεχνική αστοχία στον χαρακτηρισμό της έκτασής του (εντός 60 ημερών από την ανάρτηση για τους κατοίκους εσωτερικού και 80 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού).

Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εφόσον επικαλείται για τη θεμελίωση του εννόµου συµφέροντός του εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώµατα,

Οι αντιρρήσεις αυτές θα δικαστούν από ειδική τριμελή επιτροπή.  Μετά την εκδίκαση αυτών των αντιρρήσεων, οι χάρτες διορθώνονται και έτσι προκύπτει ο “οριστικός” ή “κυρωμένος” δασικός χάρτης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας της πρωτοβάθμιας επιτροπής οι χαρακτηρισμοί των εκτάσεων θα είναι τελεσίδικοι και θα μπορούν να ανατραπούν πλέον μόνο μέσω προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.