Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): ποια στοιχεία απαιτούνται για την έκδοσή του;

​Απαραίτητα πρέπει να προσκομίζονται:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  • Τίτλος Ιδιοκτησίας
  • Αντίγραφο οικ. αδείας + Τοπογραφικό
  • Κάτοψη (αδείας)
  • Ρυθμίσεις/Τακτοποιήσεις που έχουν γίνει για το ακίνητο
  • Απόσπασμα Κτηματολογίου (αν έχει γίνει δήλωση)
  • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (αν υπάρχει)
  • Λόγος έκδοσης ΠΕΑ (π.χ. πώληση, ενοικίαση)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/-ΩΝ

  • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Κατοικίας

Τέλος, είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στο ακίνητο για να γίνουν οι απαιτούμενες μετρήσεις και έλεγχοι πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.