Νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο

Από τις 10-12-2018 είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας. 

Η νέα εφαρμογή:

 ·         Είναι περισσότερο φιλική στον χρήστη. 

·        Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers.

 ·         Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των κωδικών taxisnet

·         Παρέχει πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας σας, καθώς ο εντοπισμός είναι πλέον υποχρεωτικός. 

·         Δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων (tiff, jpeg, pdf), καθώς καταργείται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων.