Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που θίγεται το ακίνητό μου;

Ο κάθε ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα αντίρρησης στους  χαρακτηρισμούς του αναρτημένου δασικού χάρτη, αν πιστεύει ότι αδικήθηκε ή έγινε κάποια τεχνική αστοχία στον χαρακτηρισμό της έκτασής του (εντός 60 ημερών από την ανάρτηση για τους κατοίκους εσωτερικού και 80 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού).

Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εφόσον επικαλείται για τη θεμελίωση του εννόµου συµφέροντός του εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώµατα,

Οι αντιρρήσεις αυτές θα δικαστούν από ειδική τριμελή επιτροπή.  Μετά την εκδίκαση αυτών των αντιρρήσεων, οι χάρτες διορθώνονται και έτσι προκύπτει ο “οριστικός” ή “κυρωμένος” δασικός χάρτης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας της πρωτοβάθμιας επιτροπής οι χαρακτηρισμοί των εκτάσεων θα είναι τελεσίδικοι και θα μπορούν να ανατραπούν πλέον μόνο μέσω προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.