Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους δασικούς χάρτες

Τι είναι οι δασικοί χάρτες;

Είναι χάρτες που δείχνουν ποιες εκτάσεις ήταν το 1945 και σήμερα δασικές ή χορτολιβαδικές ή άλλης μορφής (μη δασικές) ή ακόμα και συνδυασμός των παραπάνω.

Πως θα δω αν θίγεται η ιδιοκτησία μου;

Πρέπει να συμβουλευτώ έναν επαγγελματία μηχανικό, ώστε να εντοπίσω στο χάρτη το ακίνητό μου και να ελέγξω αν κάποιο τμήμα του χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση.

Τι είναι αντίρρηση επί του Δασικού χάρτη;

Είναι ο μόνος τρόπος για κάποιον που έχει έννομο συμφέρον να προτείνει αλλαγές στους δασικούς χάρτες. Υποβάλλεται μόνο ψηφιακά, στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. Αν δεν υποβληθεί αντίρρηση, ο χάρτης θα κυρωθεί οριστικά και αλλαγές γίνονται μόνο με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Στοιχεία που θεμελιώνουν έννομο συμφέρον επί της αμφισβητούμενης έκτασης (π.χ. συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, μισθωτήρια, προσύμφωνα, ή ακόμα και το έντυπο Ε9), καθώς και οι συντεταγμένες του πολυγώνου για το οποίο γίνεται αντίρρηση είναι απαραίτητα για αρχή.  Για να ενισχυθεί η ένσταση προτείνεται η σύνταξη έκθεσης φωτοερμηνείας και υπάρχει η δυνατότητα παράστασης ειδικού επιστήμονα ενώπιον της επιτροπής.

Χρειάζομαι ένα αξιόπιστο τοπογραφικό διάγραμμα;

Όλη η διαδικασία βασίζεται στις ακριβείς συντεταγμένες στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87 που προκύπτουν από ένα ορθό και αξιόπιστο τοπογραφικό. Η οριοθέτηση της ιδιοκτησίας θα την ακολουθεί στο εξής για πάντα.

Τι προθεσμίες έχω και πόσο είναι το Ειδικό Τέλος αντίρρησης;

Ενημερώνομαι έγκαιρα, γιατί η προθεσμία υποβολής αντίρρησης είναι 60 ημέρες από την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Μόνο πλήρεις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνονται δεκτές.

Το Ειδικό τέλος καθορίζεται με βάση το αμφισβητούμενο εμβαδόν και κυμαίνεται από 20 μέχρι 3.600 ευρώ (Εγκύκλιος 151176/60/11.01.2017 (ΑΔΑ: ΨΨΝ34653Π8-ΡΓΚ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών).